อนุทิน 150316 - ปัญญาชน ชายขอบ

บุคคลผู้ใด เห็นแต่ความผิดของผู้อื่นตลอดเวลา
ผู้นั้น ย่อมทำเวลาที่ตนมีให้เกิดประโยชน์มิได้ฉันใด
บุคคลผู้ใด ไม่สามารถสร้างความสงบในใจได้
ผู้นั้น ย่อมไม่สามารถสร้างความสงบให้สังคมภายนอกได้ฉันนั้น

เขียน 20 Feb 2017 @ 09:08 ()


ความเห็น (0)