อนุทิน 150279 - ต้นโมกข์

to raise (v) = ทำให้เพิ่มขึ้น ขยาย เพาะ ปลูก เงินเดือนเพิ่มขึ้น คำนี้อ่านว่า เรซ เช่น

Don't raise your voice. อย่าขึ้นเสียง!

to rise (v) = ยกขึ้น ปรากฎขึ้น คำนี้อ่านว่า ไรซ เช่น

The sun rises in the East. พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก

จาก English Language Teaching

เขียน 16 Feb 2017 @ 18:51 ()


ความเห็น (0)