อนุทิน 150276 - ปัญญาชน ชายขอบ

บิดา มารดาเสมือน ดินที่ก่อเกิดให้ชีวิต
ครูบาอาจารย์เสมือน น้ำที่ให้พลังชีวิต
เพื่อนฝูงเสมือน สายลมเย็นที่ขับเคลื่อนชีวิต
พี่น้องเครือญาติเสมือน ไฟที่หล่อหลอมชีวิต
ชีวิตที่สมบูรณ์

เขียน 16 Feb 2017 @ 15:27 ()


ความเห็น (0)