อนุทิน 15027 - บัวปริ่มน้ำ

  • วันนี้ ต้องเดินทางไปประชุม
  • เตรียมพร้อมกับการทำงานในพื้นที่
  • ดีใจและภูมิใจใน Trip นี้
  • เพราะว่า งานด่วน รีบเร่ง ต้องปิดโครงการในเดือนนี้..
เขียน 12 Jul 2008 @ 07:05 ()


ความเห็น (0)