อนุทิน 150263 - คุณมะเดื่อ

จะยึดติดอะไรในสังขาร์

เพราะเวลาผันไปไม่คืนหลัง

สรรพสิ่งเสื่อมสลายไม่จีรัง

ขอจงตั้งใจไว้ในส่ิงดี
เขียน 15 Feb 2017 @ 13:32 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาธุครับ