อนุทิน 150262 - ปัญญาชน ชายขอบ

ความคิดดี แต่บั่นทอนความรู้สึกตนแล้วจะมีประโยชน์อันใด
ความพูดดี แต่กระทบกระเทือนต่อผู้อื่นแล้วจะมีประโยชน์อันใด
ทำความดี แต่สร้างความเดือดร้อนต่อสังคมแล้วจะมีประโยชน์อันใด
คิดดี,พูดดี,ทำดี แบบสุดโด่งเกินไปด้านใดด้านหนึ่งเป็นภัยต่อตนเองและสังคม

The Lord Buddha said last 2560 years go.

ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ความสุดโต่ง2ท่างคือ 1.แข็งตรึงเกินไป เข้มข้นเกินไป เข้มงวดเกินไป และ2.หย่อนยาน อ่อนแอ ปวกเปียกฯเกินไป ทั้ง2 นี้ไม่ใช่ทางแห่งความสำเร็จ บรรลุมรรคผล ไม่ควรปฏิบัติดำเนินการ มันเป็นไปเพื่อความลำบาก ทุกข์ยากลำบากฯ แต่ทางที่ดีที่สุดคือ มัชฌิมาปฏิปทา (Middle )ทางสายกลางเพื่อเป็นเพื่อการบรรลุ สำเร็จมรรคผลและพระนิพพาน นี่คือ พระพุทธพจน์แล.

เขียน 15 Feb 2017 @ 09:20 () แก้ไข 24 Mar 2017 @ 13:57, ()


ความเห็น (0)