อนุทิน 150261 - ปัญญาชน ชายขอบ

บุคคลผู้ใดไม่มีรากเหง้าก็ เหมือนบ้านที่สร้างไว้ในทเลทราย
บุคคลผู้ใดไม่มีพ่อแม่สั่งสอนก็ เหมือนของที่ไม่มียี่ห้อ
บุคคลผู้ใดไม่มีครูบาอาจารย์สั่งสอนก็ เหมือนของที่ไม่ติด (อย)
เพราะ มนุษย์เราเป็น สัตว์ประเสริฐที่รู้จักคิดตริตรอง

เขียน 15 Feb 2017 @ 09:18 ()


ความเห็น (1)

ของคุณครับ