อนุทิน 150260 - ปัญญาชน ชายขอบ

ถึงไม่ว่าง ถึงเวลาเกิด มันย่อมเกิด

ถึงไม่ว่าง ถึงเวลาแก่ มันย่อมแก่
ถึงไม่ว่าง ถึงเวลาเจ็บ มันย่อมเจ็บ
ถึงไม่ว่าง ถึงเวลาตาย มันย่อมตาย
เพียงแต่เตรียมการ อะไรไว้บ้างหรือยัง?

เขียน 15 Feb 2017 @ 09:17 ()


ความเห็น (0)