อนุทิน 150259 - ปัญญาชน ชายขอบ

บางครั้งสังคมคนเรา หากได้อยู่ในกรอบใดกรอบหนึ่งแล้ว
เสมือนคนแข็งกระด้างหรือเสมือนก้อนหินที่ไม่มีหัวใจอย่างไร
หากสามารถเขียนตัวหนังสือลงบนก้อนหินก้อนนั้นสำเร็จเมื่อไร
ตัวหนังสิือนั้นก็จะคงทนตราบนานเท่านานอย่างนั้น

เขียน 15 Feb 2017 @ 09:15 ()


ความเห็น (0)