อนุทิน 150239 - คนถางทาง

เพลงเตือนใจวันแห่งความรัก.........ยามรักกัน หวานมันเหมือนดังกินแห้ว ...เบื่อพอเบื่อกันแล้วถึงกินมันแกวก็ยังไม่รู้จักมัน.....................เพลง ของเพลิน พรมแดน เมื่อนานปีมาแล้ว

---คนถางทาง.๑๓ กพ. ๖๐ (เกือบวันแห่งความรัก)

เขียน 13 Feb 2017 @ 19:59 ()


ความเห็น (0)