อนุทิน 150225 - คนถางทาง

ความเคยชิน มันยิ่งใหญ่กว่ากำแพงใดในโลก เพราะมันกั้นเราไว้ไม่ให้ออกสู่ภายนอกได้ เช่น ตัวเราเองชินกับการหายใจและกินปลาร้า ให้เลิกชินอย่างใดอย่างหนึ่งคงตาย อย่าว่าแต่สองอย่างพร้อมกัน

---คนถางทาง.กพ.๖๐

เขียน 13 Feb 2017 @ 04:02 ()


ความเห็น (0)