อนุทิน 150210 - prayat duangmala

วันหยุดวัน อาทิตย์..มีโอกาสหยิบหนังสือ เข็มทิศชีวิต ของ ฐิตินาถ ณ พัทลุง ขึ้นมาอ่านอีกรอบ เป็นเล่มเก่า พิมพ์ครั้งที่3 ปี 56 สะดุดที่ ใส่ปุ๋ยให้ต้นไหน ต้นนั้นจะเติบโตในใจเรา

ในใจเราทุกคนมีทั้งเมล็ดพันธุ์ที่ดีและไม่ดี มีทั้งเมตตา ความสงบ ปัญญา ความโกรธ ขี้หงุดหงิด อิจฉา นินทา โลภ ที่สำคัญก็คือ วันนี้เราใส่ปุ๋ยกับเมล็ดพันธุ์ไหน ต้นนั้นก็จะเติบโตเบ่งบานในใจเรา ถ้าเราไม่ให้อาหารมัน คอยริดรอนกิ่งก้าน ตัดราก ถอนโคน วันหนึ่งมันก็ต้องตายไป เราต้องการชีวิตอย่างไร ก็ใส่ปุ๋ยให้อาหารเมล็ดพันธุ์ที่เราต้องการ

(ฐิตินาถ ณ พัทลุง)

ที่หยิบมาเขียนในอนุทิน มันเหมือนว่าเป็นวาระที่อยู่ในวัน มาฆบูชา ที่เราทุกคนได้โอกาสหยุดพักผ่อน ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว คนที่เรารัก..

เขียน 12 Feb 2017 @ 14:20 ()


ความเห็น (0)