อนุทิน 1502 - Sasinand

Sasinand

มีโคลงโลกนิติ ตั้งแต่โบราณ แต่ยังใช้ได้ดีอยู่มาก...

ทรัพย์มีสี่ส่วนไซร้         ปูนปัน

ภาคหนึ่งพึงกีดกัน         เก็บไว้

สองส่วนเบ็ดเสร็จสรรพ์  การกิจ ใช้นา

ยังอีกส่วนให้                จ่ายเลี้ยง ตัวตน

คำถาม... จะเอาส่วนไหน ทำบุญ บริจาคทาน ให้เงินรางวัล ให้ทิปแก่ผู้ให้บริการต่างๆแก่เรา

คำตอบที่เห็นบ่อยๆ ทั่วๆไป  .. ให้เอาส่วนที่กันไว้เพื่อบริโภคมาใช้ในการนี้

แต่ความเห็นของตัวเอง น่าจะเก็บไว้ 2 ส่วน /ใช้ในการต่างๆ 1 ส่วน/ และสำหรับตัวเองใช้จ่าย 1 ส่วนซึ่งรวมถึง การให้ในรูปแบบต่างๆด้วย 

แต่ในเรื่องเฉพาะการทำบุญ  น่าจะนำเอาดอกผลในส่วนที่เก็บไว้มาใช้ในการนี้

 

เขียน 22 Apr 2008 @ 20:53 ()


ความเห็น (0)