อนุทิน 150189 - คนถางทาง

ความดี ความลึกซึ้ง ในโลกนี้มีมากหลาย ที่เราพบเห็นสัมผัสเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ก็นับว่าดีแล้วหละ อย่าคิดเวอร์เกินไปให้เกิดทุกข์โดยเปล่าประโยชน์ ..สำหรับเรา ย้ำคิด ย้ำเขียน มาอีกครั้งว่า เราจงช่วยกัน..ใฝ่รู้ ใฝ่คิด ใฝ่ดี ให้เป็นวิถีไทย เถิด

---คนถางทาง ..กพ. ๖๐

เขียน 11 Feb 2017 @ 11:02 ()


ความเห็น (0)