อนุทิน 150176 - อาจารย์ต้น

จงอย่าเก็บสิ่งใดไว้ในวาระพิเศษ

จงตื่นรู้ นั่นแหละคือวาระพิเศษ

#freePai

เขียน 10 Feb 2017 @ 12:19 ()


ความเห็น (1)

ทุกวันเป็นวันพิเศษ...