อนุทิน 150137 - พ.แจ่มจำรัส

การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ เริ่มเข้าที่ ทั้งทีมงานใหม่ บุคคลิก อุปนิสัยที่แตกต่าง ต้องเรียนรู้และพัฒนาแตกต่างกันไป

ความมุ่งมั่นของทีม ที่จะทำงานให้สำเร็จ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก

เขียน 09 Feb 2017 @ 11:14 ()


ความเห็น (0)