อนุทิน 150130 - ต้นโมกข์

คำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ception

คำเหล่านี้จะเป็นคำนามทั้งหมด เช่น

conception = ความคิดในภาพรวม หรือ

exception = ข้อยกเว้น เป็นต้น

จาก sound shake

เขียน 08 Feb 2017 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)