อนุทิน 150096 - เมธาศิษฐ์ แสงทอง

ความศรัทธาเหมือนปราสาททราย
สร้างขึ้นยากและใช้เวลา
แต่ทำลายง่ายและใช้เวลาไม่นาน

เขียน 08 Feb 2017 @ 08:49 () แก้ไข 08 Feb 2017 @ 08:58, ()


ความเห็น (3)

5555 555 555 555 +++ 5555 555 555 555 555 55 5 55 55 5 5 5 5 5 5 5 55 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

เขียนเมื่อ 

55555

เขียนเมื่อ 

5555ปูปู๊นนน!