อนุทิน 150086 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๙๗๔ |

"๑๐ มายาคติที่ใหญ่ที่สุด"

๑. คิดว่ามีคนรักแล้วจะไม่เหงา
๒. คิดว่าเรียนมากจะฉลาด
๓. คิดว่าคนอายุมากกว่ารู้มากกว่า
๔. คิดว่าความยุติธรรมมีในโลก
๕. คิดว่ายิ่งมีเงินมากจะยิ่งมีความสุข
๖. คิดว่าคนจนน่าสงสารเสมอ
๗. คิดว่าความมั่นคงเป็นสิ่งถาวร
๘. คิดว่าถ้าขยันแล้วจะสำเร็จเสมอ
๙. คิดว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องหลีกหนี
๑๐. คิดว่าความลำบากเป็นความซวย

วินทร์ เลียววาริณ

เขียน 07 Feb 2017 @ 15:10 ()


ความเห็น (0)