อนุทิน 150082 - prayat duangmala

เตรียมกิจกรรมอีกรอบ เป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบมาก..คือการเข้าอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีโรงเรียน เรียนร่วมมาขอเข้าร่วมด้วย..ก็ดีบรรยากาศจะได้ดีมากขึ้น

เขียน 07 Feb 2017 @ 13:45 ()


ความเห็น (0)