อนุทิน 15008 - Ka-Poom

Ka-Poom

Case มะเร็งต่อมน้ำเหลือง...ดูแลและเยียวยากันมาเป็นปี...

ค่ำคืนนี้...เมื่อถึงเวลาที่วางและปล่อยร่างกายนี้...โปรดให้ดวงจิตนี้ได้วาง ละสังขารนี้ไป ด้วยใจที่สงบ... นี่เป็นความดีครั้งสุดท้ายที่พึงกระทำต่อการได้เกิดเป็น "มนุษย์"...

ขอให้ดวงจิตดวงสุดท้ายนี้...สงบ เย็น...และพร้อมดับไปด้วยเทอญ

เขียน 11 Jul 2008 @ 23:27 ()


ความเห็น (0)