อนุทิน 150076 - กัญญารัตน์ มณตัญญ์

7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง

ผู้เขียน : Stephen R. Covey (สตีเฟน อาร์. โควีย์)

ผู้แปล : นพดล เวชสวัสดิ์ และบรรณาธิการโดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

“7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง” เล่มนี้ เป็นหนังสือขายดีติดอันดับ Best Seller ด้วยยอดจำหน่ายกว่า 20 ล้านเล่ม และได้รับการแปลกว่า 38 ภาษา เป็นหนังสือยอดเยี่ยมที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ด้วยบทเรียนทรงพลัง เพื่อการแปลงโฉมชีวิตส่วนบุคคล เน้นการพัฒนาเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในการพัฒนาตนเอง ซึ่งการชนะใจตนเองนั้นเป็นสิ่งที่นำพาไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน หาใช่ตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือลาภยศต่างๆ

โดยเนื้อหาในเล่มเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติจากแก่นความคิด ก่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่ภาวะผู้นำทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม ถึงขนาดที่ประเทศเกาหลีใต้ได้นำหนังสือเล่มนี้ไปบรรจุเป็นวิชาเรียน ทำให้เกาหลีประสบความสำเร็จในการประเทศไปได้อย่างรวดเร็วจนขึ้นมาอยู่แถวหน้าของทวีปเอเชียในที่สุด สามารถแซงหน้าหลายๆ ประเทศที่เคยเจริญรุ่งเรืองไปอย่างมาก

ซึ่ง 7 อุปนิสัยที่จะพัฒนาไปสู่ผู้มีประสิทธิภาพนั้นได้แก่ 1. ต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นทำก่อน (Be Proactive) 2. เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind) 3. ทำตามลำดับความสำคัญ (Put First Things First) 4. คิดแบบชนะ/ชนะ (Think Win-Win) 5. เข้าใจคนอื่นก่อนจะให้คนอื่นเข้าใจเรา (Seek First to Understand, Then to be Understood) 6. ประสานพลังสร้างสิ่งใหม่ (Synergize) และ 7. ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ (Sharpen the saw) จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญติดตามได้ในเล่

เขียน 07 Feb 2017 @ 00:14 ()


ความเห็น (0)