อนุทิน 150064 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

ประกาศ เรื่องแจ้ง จาก ผู้ประสานงาน พอ.สว. จังหวัดตราด

1. วันที่ 16 มีนาคม 2560 กำหนดออกหน่วย พอ.สว. ณ ศาลเจ้าพ่อหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

2. แจ้ง ผู้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้ส่งรายชื่อ จัดทำคำสั่ง ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่านช่องทาง https://goo.gl/forms/MGO1fvr021XRNXWE2

3. ฝากประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมาใช้บริการ และค้นหาผู้ป่วยที่จะเข้าเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ของ พอ.สว. ต่อไป

เขียน 06 Feb 2017 @ 10:34 ()


ความเห็น (0)