อนุทิน 150044 - prayat duangmala

เฝ้าดูแลเด็กให้กำลังใจเด็กตลอดทั้งวัน พักทานข้าวก็ทักทายถามถึงสิ่งที่สอบ..กรรมการมาจากศูนย์การศึกษาอื่น การสอบ 1 วัน ใน 5 สาระ สำหรับเด็กง่ายสำหรับการสอบ..แต่ยากสำหรับเด็กในการใช้สมองอันน้อยนิดของเด็ก ความต่างมัธยมสอบ 2 วัน 5 สาระเหมือนกัน คะแนนก็ 100 คะแนนเหมือนกัน นำผลคะแนนไปเทียบค่าระดับประเทศเช่นกัน ความเหมาะสมอยู่ตรงไหน ถ้าเลิกสอบได้เลิกเถอะครับ..

นำผลคะแนนไปประเมินคุณภาพระดับประเทศจาก องค์กรเอกชน หรือ สมศ. ถ้าโรงเรียนไม่ผ่านในคะแนนคุณภาพ มาตรฐานที่ 5 ก็คือไม่ผ่าน จะผ่านมาตรฐานอื่นๆก็ไม่มีผล

เขียน 04 Feb 2017 @ 17:34 ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สมศ. ไม่ดูว่าเด็กๆทำอะไรได้บ้าง หากทำแล้ว สร้างสรรค์หรือไม่ ใช้วิธีคิดแบบวิจารณญาณหรือไม่ ฯลฯ การนำแต่ผลโอเน็ทไปใช้ น่ากลัวสุดๆครับ

เขียนเมื่อ 

ผ่านหรือไม่ผ่านการประเมิน สมศ. หาใช่เครื่องตัดสินคุณภาพหรือหลักประกันของชีวิตเด็กไม่ แต่ทักษะชีวิตที่ครูให้กับเด็กต่างหากที่เป็นหลักประกันอนาคตและความสำเร็จของเด็ก ๆ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกกัลยาณมิตร อาจารย์ที่ให้ข้อคิดแนวทางการปรับปรุง..

เรื่อง สมศ. เป็นเพียงตัวชี้วัดคุณภาพของครูกับผู้เรียน..แต่ส่งผลถึงความชอบของ ผอ. ครู และ งบประมาณตามมาอีกระดับครับ