อนุทิน 150002 - prayat duangmala

เมื่อเช้าถึงโรงเรียนจัดกิจกรรมทุกอย่างเรียบร้อย..มอบหมายงานโดยการให้นักเรียนศึกษาการทำแบบทดสอบโอเน็ตสาระภาษาไทยและสังคมศึกษา ผมต้องรีบติดต่องานทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงยืน เพื่อจัดทำของบประมาณการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงเรียน มีคำว่า on peak and off peak ลงในรายละเอียด รอประมาณชั่วโมงเศษ จึงได้หนังสือกลับมาดำเนินการต่อ..ผู้บริหารก็รอส่งอีก

เขียน 03 Feb 2017 @ 11:38 ()


ความเห็น (0)