อนุทิน 150 - DSS "work with disability" ( หนิง )

วันนี้มีผู้ใหญ่ท่านนึงบอกว่า

จริงๆแล้ว  ประเพณีสงกรานต์ ไม่ใช่ของไทย  แต่เราไปรับเอาของมอญมา  ตั้งแต่ตอนตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า  เมื่อประกาศอิสรภาพแล้ว ก็เลยทำสืบทอดกันมาเพราะเห็นว่าเป็นเทศกาลสนุกสนาน  มีแม้บางช่วงถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันชาติไทย

ผู้ใหญ่ท่านนี้จึงบอกว่า  ท่านไม่เล่นสงกรานต์เพราะเหมือนทำให้ท่านย้อนคิดไปยอมรับว่าเราเป็นเมืองขึ้นพม่าเป็นเรื่องสนุกสนาน

น่าคิดแหะ  เอาไว้มีเวลาจะลองสืบค้นดู  เพราะผู้ใหญ่ท่านนี้  พูดมาน่าเชื่อถือนะ   (สอนประวัติศาสตร์ไทย)

เขียน 09 Apr 2008 @ 21:31 () แก้ไข 09 Apr 2008 @ 21:34, ()


ความเห็น (0)