อนุทิน 149998 - ต้นโมกข์

ยิ่งรู้มากเท่าใด ความยึดมั่นในตัวตนก็น้อยลงเท่านั้น

ยิ่งรู้น้อยเท่าใด ก็ยิ่งยึดมั่นในตัวตนมากขึ้นเท่านั้น

#freePai

เขียน 02 Feb 2017 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)