อนุทิน 149997 - อาจารย์ต้น

1. to can't wait to + กริยาช่องที่1 = รอคอยไม่ไหวที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง เช่น

I can't wait to see you. = ฉันรอคุณแทบจะไม่ไหวอยู่แล้ว

2. to can't wait for + คำนาม = รอคอยสิ่งนั้นไม่ไหวอีกแล้ว เช่น

I can't wait for my vacation. ฉันรอคอยวันหยุดแทบไม่ไหวอีกแล้ว

จากภาษาอังกฤษใช้ได้จริง

เขียน 02 Feb 2017 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)