อนุทิน 149976 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๙๖๔ |

"จัดงาน"

โครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการ
งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่
ณ ห้อง B8 โดยโครงการเรามีพลังมากถึงขั้นสามารถเชิญ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ
ปรมาจารย์ด้านการศึกษาไทยมาเป็นวิทยากรได้ เป็นเรื่องที่น่าจดจำ

อีกทั้งอาจจะเป็นงานท้าย ๆ ในชีวิตนักศึกษาของเด็กครูเป็นเลิศแล้ว
อีกเดือน สองเดือน ทุกอย่างก็จบสิ้น ปิดโครงการ

เขียน 01 Feb 2017 @ 00:47 ()


ความเห็น (0)