อนุทิน 149946 - คนถางทาง

หมูีนี้เห็นอะไรขำๆบ่อยๆ เช่นมีองค์กรไปเหมาข้าวมาจากชาวนาและเอามาขายให้คนในองค์กร บอกว่าให้ช่วยกันซื้อ เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ยากจน ทำยังกะว่ามีที่ซื่อข้าวแห่งนี้แห่งเดียว ถ้าเราไปซึ้อเอาโดยตรงจากชาวนาจะไม่ช่วยชาวนามากกว่าหรือ เพราะไม่ต้องมาผ่านพ่อค้าคนกลางคือองค์กรทีอยากทำการเอาหน้าแบบนี้

เขียน 29 Jan 2017 @ 17:05 ()


ความเห็น (0)