อนุทิน 149932 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๙๔๗ |

"ภาระ-อิด"

* เช้า ... สอน ๓ ชั่วโมงกว่า ๆ
* บ่าย ... เป็นประธานพิธีปิดงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ ที่วิทยาเขตใหม่ และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรม
* เย็น ... ประชุมโรงเรียนประจำเดือนมกราคม
* ค่ำ ... เดินงานหนังสือ CMU Book Fair ครั้งที่ ๒๓

เขียน 27 Jan 2017 @ 23:52 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นงานที่มีคุณภาพมาก ช่วยโลก

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ อาจารย์ ;)...