อนุทิน 149922 - คนถางทาง

การเห็นแก่ตัว มองในมุมตรงข้าม เป็นสิ่งดี เพราะถ้าเรามองตัวเองแล้วเห็นว่าเราเป็นคนดี เราก็ต้องย้อนสะท้อนคิดกลับได้ว่า คนอื่นเขาก็ต้องคิดว่า เขาคิดดี ทำดี เหมือนกัน แม้แต่มหาโจรก็ตามทีเถิด

เขียน 26 Jan 2017 @ 22:30 ()


ความเห็น (0)