อนุทิน 149911 - คนถางทาง

ความรักเป็นสิ่งที่ดี อาจยกเว้นความรักชาติ ศาสนา และอื่นๆ ที่ทำให้เราเกลียดชาติอื่น สีผิวอื่น ศาสนาอื่น อันนำมาซึ่งความขัดแย้ง ซึ่งอาจนำไปสู่สงครามท้องถิ่น จนถึงสงครามโลก ไม่เชื่อลองไปศึกษาสงครามครูเสด ที่คริสต์รบกับอัิสลาม ๒๐๐ ปี จนเลือดท่วมกรุงยาลุซาเล็ม

เขียน 26 Jan 2017 @ 01:39 () แก้ไข 26 Jan 2017 @ 01:46, ()


ความเห็น (0)