อนุทิน 149900 - prayat duangmala

วันนี้กิจกรรมการเรียนการสอนภาคบ่ายหลังจาก..การประชุมชี้แจง..ตามแนวพระราชดำริ..ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล..รัชกาลที่ ๙ และการสร้างความสามัคคี จาการชมวิดิทัศน์ ตั้งแต่การสุญเสียเอกราชให้กับพม่า..เพราะขาดความรักสามัคคี..วันนี้จึงต้องมีทหารเข้ามาสร้างความปรองดอง..จะได้ไม่เกิดการซ้ำรอยจากในอดีต

เขียน 25 Jan 2017 @ 14:13 ()


ความเห็น (0)