อนุทิน 149851 - ต้นโมกข์

7 เทคนิคง่ายๆในการเสนอความเห็น หรือเชิญชวนในการทำบางสิ่งบางอย่าง

1. Would you like to+ กริยาช่องที่ 1? คุณต้องการที่จะทำบางสิ่งบางแย่างหรือไม่ (ค่อนข้างเป็นทางการ) เช่น

Would you like to go for a walk? คุณต้องการไปเดินเล่นไหม?

2. Do you want to + กริยาช่องที่ 1? คุณต้องการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ (ไม่เป็นทางการ) เช่น

Do you want to go for a walk? เธอต้องการจะไปเดินเล่นไหม?

3. How about we+ กริยาช่องที่ 1? ไปทำบางสิ่งบางกันเป็นยังไง (ไม่เป็นทางการ) เช่น

How about we go for a walk? ไปเดินกัันเป็นยังไง?

4. Why not we + กริยาช่องที่ 1? ทำไมพวกเราถึงไม่ทำบางสิ่งบางอย่างกันหละ? (ไม่เป็นทางการ) เช่น

Why not we go for a walk? ทำไมพวกเราถึงไม่ไปเดินเล่นกันหละ?

5. Shall we + กริยาช่องที่ 1? พวกเราไปทำบางสิ่งบางอย่างกันเถอะ? (ค่อนข้างเป็นทางการ) เช่น

Shall we go for a walk? พวกเราไปเดินเล่นกันไหม?

6. Let's + กริยาช่องที่ 1? ไปทำบางสิ่งบางอย่างกันเถอะ (ไม่เป็นทางการ) เช่น

Let's go for a walk? ไปเดินกันเป็นไง?

7. Wanna + กริยาช่องที่ 1? ไปทำบางสิ่งบางอย่างกันเถอะ (ไม่เป็นทางการ) เช่น

Wanna go for a walk? ไปเดินกันเป็นยังไง?

จากภาษาอังกฤษใช้ได้จริง

เขียน 20 Jan 2017 @ 18:59 () แก้ไข 20 Jan 2017 @ 19:01, ()


ความเห็น (0)