อนุทิน 149842 - มะลิ

มะลิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

“การลงทุน” ถือเป็นการเก็บสะสมเงินออมของเราให้งอกเงยต่อเนื่องในระยะยาว

แต่ที่สำคัญสำหรับการลงทุน คือ ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน

เพราะสิ่งนี้แหละที่จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีว่า เราควรจะลงทุนแบบไหน และสัดส่วนการลงทุนแบบใดที่จะเหมาะสมกับเรามากที่สุด


ที่มา : http://www.set.or.th/set/education/html.do?name=be...

ตลาดทุน ถือเป็นแหล่งระดมเงินทุนอย่างหนึ่ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

1. ตลาดแรก เป็นตลาดที่ทำการซื้อขายเป็นครั้งแรก

2. ตลาดรอง เป็นตลาดที่ใช้ซื้อขาย หรือขายหลักทรัพย์ที่เคยผ่านมือการซื้อขายมาแล้วครั้งหนึ่ง

ประโยชน์ของการลงทุนในตลาดทุน

Ø เพิ่มทางเลือกในการลงทุน นอกเหนือจากการฝากเงิน หรือการเล่นหุ้น

Ø กระจายความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์หลายประเภท

Ø สามารถเป็นเจ้าของหลักทรัพย์หลายประเภท โดยไม่ได้ติดต่อหลายหน่วยงาน

Ø มีสภาพคล่องสูง เพราะกองทุนส่วนใหญ่สามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ

Ø ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

Ø สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้ดูแลการจัดการและบริหารกองทุน

ดังนั้น การลงทุนในตลาดทุน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีเงินออมที่ต้องการความหลากหลายในการลงทุน

ซึ่งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากกาลงทุนในอัตราที่สูงกว่าและหลายรูปแบบกว่า เมื่อเทียบกับการฝากเงินกับธนาคารเพียงอย่างเดียว

“การลงทุน” คือ “ความเสี่ยง”

ข้อดีของการลงทุน คือ ได้รับผลตอบแทนในระยะยาว

ข้อเสียของการลงทุน คือ มีโอกาสขาดทุนได้

เขียน 19 Jan 2017 @ 20:57 () แก้ไข 19 Jan 2017 @ 20:58, ()


ความเห็น (0)