อนุทิน 149839 - prayat duangmala

วันนี้เช้า ก็เตรียมการสอบวัดด้านภาษาไทย การอ่านและการเขียน ยอมรับตัวเองครับว่า ทดสอบพื้นฐานการอ่านรู้เรื่อง(สมัยก่อน อ่านเอาเรื่อง) สมัยเรียนมัธยม ปี 2516-17 ก่อนหลักสูตร 21 นักเรียนที่คิดว่าอ่านคล่อง แต่อ่านรู้เรื่องกับทำคะแนนได้น้อย พิชซ่าคงมีผลต้องเน้นทักษะการคิด วิเคราะห์มากขึ้น

เขียน 19 Jan 2017 @ 19:48 ()


ความเห็น (0)