อนุทิน 149824 - Tawandin

Tawandin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จรณะ ๑๕

ทางเดินแห่งปัญญา มีที่มา มีทางไป

คล้ายดั่งล่วงกัปป์...กาลงาม ร้อยมาลัยธรรม บำเพ็ญนำผล...บวงสรวงสู่...บูชาครู

ทบทวนๆ สังวรศีล...สำรวมอินทรีย์...โภชเนมัตตัญญุตา...ชาคริยานุโยคะ...ศรัทธา...

หิริ...โอตตัปปะ...พหุสัจจะ...วิริยะ...สิติ...ปัญญา...ปฐมฌาน...ทุติยฌาน...ตติยฌาน...จตุตถฌาน

ภาพ: สมาธิของแม่ # เนินผักหวานป่า ... มกราคม ๒๕๖๐

สาธุ สาธุ สาธุ


เขียน 18 Jan 2017 @ 11:49 ()


ความเห็น (0)