อนุทิน 149823 - prayat duangmala

มีหัวข้อบรรยายที่อุดร เมื่อวาน กับถึงบ้าน 5 ทุ่มเศษ ดีครับมีหลานชายช่วยขับรถให้ หลังจากเลิกเรียนแล้ว หลานก็รีบกลับมา ช่วยขับรถ...มีผู้ร่วมฟังประมาณ 50 คน ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ร่วมปฏิบัติให้ข้อคิดแง่คิดที่ดี ..และมีทัศนคติที่ตรงต่อการศึกษาเรียนรู้

เขียน 18 Jan 2017 @ 11:39 ()


ความเห็น (0)