อนุทิน 149820 - Tawandin

Tawandin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เจริญอาณาปาณสติ

...โอกาสอันพอเหมาะพอดี ระหว่างสัปดาห์วันเด็กและวันครูปีนี้

ด้วยตั้งจิตไว้ดี ฝึกเจริญอาณาปาณสติ ตามธาตุจริตส่วนตน

เริ่มสวดมนต์นับรอบพร้อมกิจลืมตาประจำวัน

...อาณาปาณสติที่บริบูรณ์ ย่อมยังสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์

สติปัฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังให้ โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์...

อุบายวิธีฝึกสติดังนี้ เหมาะกับจริตตน ที่มัก "หลงวนไปกับความคิด"

...การรับมือกับโจทย์ชีวิตสดๆ คือการรู้เท่าทัน กาย เวทนา จิต ธรรม

ปรับเปลี่ยนแผนงานที่ตั้งใจไปตามสถานการณ์ เพื่ออยู่ดูแลบุพการี"ครูแห่งชีวิต"หนึ่งสัปดาห์

การ"ก้าวแห่งพุทธะเล็กๆ"แต่ละก้าว จึงเหมือนภาพสโลว์โมชั่น ในแต่ละ"ลมหายใจปัจจุบัน"

ตัดความ"วกวนของอดีต" และ"ความวาดหวังในอนาคต"มา"จดจ่อกับปัจจุบัน"มั่นๆ

"พลังแห่งจิตปัจจุบัน" อาจยังเป็นสิ่งใหม่ รสชาติชีวิตใหม่ๆที่"ไร้การปรุงแต่งใดๆในภพจิต"ไว้ล่วงหน้า

จบสมบูรณ์ในตัว ณ ขณะนั้น เสมือนว่า ไม่อาจหาคำพูดใดมาสาธยาย ก็ปล่อยไป...

ธาตุรู้...เป็นของโลก ไม่เที่ยง ไม่อาจยึดฉวยไว้เป็นสมบัติตน เพียงคิดจะคว้าจะควาน

"สรรพนิวรณ์"ก็คล้าย"สนิมใจไร้สภาพ" แต่...มี"อานุภาพ" กลุ้มรุมพาให้..."ปัญญาถอยกำลัง"ฮวบๆ :)

แสงสว่างแห่งใจ จึงคล้ายแสงตะวันจากฟากฟ้า ในม่านเมฆแห่งฝนฤดูหนาว (อึมครึม... อิสระ ว็อบๆแว็มๆ)

เท่าที่ได้ เท่าที่มี เท่าที่เป็น ตามเห็นจริง แค่ไหนแค่นั้น เจ็ดวันแห่งการบำเพ็ญเล็กๆ กับ"ครูแห่งชีวิต"

มกราคม ๒๕๖๐

เขียน 18 Jan 2017 @ 11:03 () แก้ไข 18 Jan 2017 @ 11:09, ()


ความเห็น (0)