อนุทิน 149795 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๙๐๗ |

"วันครู"

“…ผู้ที่เป็นครูจะต้องถือเป็นหน้าที่อันดับแรก ที่จะต้องให้การศึกษา คือ สั่งสอนอบรมอนุชนให้ได้ผลแท้จริง ทั้งในด้านวิชาความรู้ ทั้งในด้านจิตใจ และความประพฤติ ทั้งต้องคิดว่างานที่แต่ละคนกำลังทำอยู่นี้คือความเป็นความตายของประเทศ เพราะอนุชนที่มีความรู้ความดีเท่านั้นที่จะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ได้…”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร : พ.ศ. ๒๕๑๕

เขียน 16 Jan 2017 @ 14:56 ()


ความเห็น (2)

-ตามมาร่วมระลึกถึงพระคุณครูครับ .".ต้องคิดว่างานที่แต่ละคนกำลังทำอยู่นี้คือความเป็นความตายของประเทศ ." รับทราบ/ถือปฏิบัติขอรับ..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ;)...