อนุทิน 149776 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่าง to wake up กับ to get up

1. to wake up = เพิ่งตื่นนอน เพิ่งลืมตา เช่น

I wake up at 7 o’clock. ฉันเพิ่มลืมตาตอน 7 โมง

2. to get up = ลุกจากเตียง และเริ่มทำกิจวัตรในตอนเช้า เช่น

I normally get up at 7.45. ฉันลุกจากเตียง และเริ่มทำกิจวัตรประจำวันตอน 7.45

...........

เขียน 14 Jan 2017 @ 18:37 ()


ความเห็น (0)