อนุทิน 149771 - prayat duangmala

จัดการอัพภาพจากโทรศัพท์ได้แล้ว ดีใจเลยถือโอกาสนำมาฝากครับ

ผู้อำนวยการกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมวันเด็ก มีผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนเงิน..ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานเปิดงานและอ่านสาส์น นายกรัฐมนตรี


ของรางวัลที่รับบริจาค..กำลงทะเบียนรับ


นักเรียนนั่งรอการเล่นกิจกรรมด้วยความกังวล


อนุบาล ได้ทุกคน(ส่วนที่ไม่อยู่ในวัยเรียนผู้ปกครองตอบปัญหา)

ได้รับของเล่น..จากมหาชาชิน กิตติเมธี..39 กล่อง ปลาดาวใช้ถ่านไฟ 2 เอ 3 ก้อน มอบให้เด็กอนุบาล และเด็กๆที่ตอบปัญหาได้ สนุกครับ เด็กอายุไม่ถึง 4 ปี ให้ผู้ปกครองตอบปัญหาแทน


เขียน 13 Jan 2017 @ 21:09 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชื่นใจกับเด็กๆด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับอาจารย์ต้น