อนุทิน 149764 - คนถางทาง

คนเราจะหาทางรบกันด้วยการแบ่งฝ่ายเป็นสองพวกเสมอ เช่น ศาสนา สีผิว ถ้าหมดเรื่องเหล่านี้พวกเขาจะแบ่งเป็นพวกนิยมโคล่ากะพวกเป๊บซี่ แล้วหาทางรบกันต่อไปจนได้

เขียน 13 Jan 2017 @ 03:45 ()


ความเห็น (0)