อนุทิน 149721 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๘๘๕ |

"สติ"

พระพุทธเจ้าถามพระอานนท์ว่า
"อานนท์ เธอว่าตัณหาเกิดจากอะไร ?"
"ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงแสดงธรรม"

พระองค์ก็ทรงตอบว่า
"ตัณหาเกิดจาก ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
เกิดได้ เพราะตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง
จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รส กายสัมผัส"

"มันจะดับที่ตรงไหน ?"
"มันเกิดที่ไหน มันก็ดับที่ตรงนั้น
คือมันจะดับที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ"
"ทำอย่างไร มันจึงจะดับ ?"

"ฝึกสติ"

อันนี้หลักฐานยืนยันชัดเจน
เพราะฉะนั้น ผู้ที่ฝึกสติ ไม่ต้องไปคำนึงว่า
เราจะไปนั่งสมาธิที่ไหนในวัดใด
สมาธิจะได้ลึกตื้นหนาบางเพียงใด แค่ไหน
ขอให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ในภาพอาจจะมี ดอกไม้, ต้นพืช, ธรรมชาติ และ ข้อความ

เขียน 09 Jan 2017 @ 22:05 ()


ความเห็น (0)