อนุทิน 149715 - คนถางทาง

  • ่เราเคยคิดว่างูทับสมิงคาของไทยเรามีพิษสูงสุดในโลก แต่น้กวิจัยฝรั่งเพื่อนรุ่่นน้องเถียงเราว่างูในอินโดนีเซีบมีพิษแรงกว่า่ ทันสมิงคามาเป็นอันดบสอง ส่วนความหลากหลายของงูนัั้นไทยยยังคงเป็นเจ้าโลก (โดยเฉพาะพวกเฒ่าหัวงงู ๕๕)
เขียน 09 Jan 2017 @ 17:10 ()


ความเห็น (1)

555