อนุทิน 149694 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๘๗๔ |

"เพิ่งตื่น"

รอบแรก โหลดบัณฑิต 13.30 น. รับพระราชทานปริญญาบัตร 20.30 น.
รอบสอง โหลดบัณฑิต 17.30 น. รับพระราชทานปริญญาบัตร 23.30 น.
กลับถึงบ้าน 00.30 น. แต่กรรมการบางคนกลับถึงบ้าน 02.30 น.

เขียน 07 Jan 2017 @ 09:02 ()


ความเห็น (0)