อนุทิน 149639 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๘๕๙ |

"ชีวิต"

ชีวิต คือ การเดินทาง
ซึ่งการเดินทางมีทั้งดีและไม่ดี
สลับวนปะปนกันไป
แต่ไม่มีใครที่ดีไปตลอด
หรือไม่ดีไปตลอด

การเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเช่นนี้
ทำกรรมใดมา ก็ย่อมได้รับกรรมนั้น
ทั้งปัจจุบันชาติ หรือ อดีตชาติ

ความสงบ การหลุดพ้น
น่าจะเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์

ตั้งจิตขอให้หลุดพ้น
อยู่เหนือกิเลสทั้งมวล
ด้วยเถิด

เขียน 31 Dec 2016 @ 23:08 ()


ความเห็น (0)