อนุทิน 149595 - prayat duangmala

ใกล้ปีใหม่..แต่ก็ไม่รู้ว่าการสูญเสียชีวิตจะลดลงมากน้อยแค่ไหน..จากอุบัติเหตุ. อยากให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยผู้ร่วมเดินทางด้วยกัน..ป้องกันร่วมกันทั้งทรัพย์สินและชีวิต..

เขียน 28 Dec 2016 @ 21:22 ()


ความเห็น (0)