อนุทิน 149582 - prryada numak


ค่าเทอมโดยประมาณของแต่ละปีการศึกษา (อ้างอิง พยาบาลกองทัพอากาศ เหล่าอื่นก็จะใกล้เคียงกัน)

ชั้นปีที่ 1

– นักเรียนทุนกองทัพ (ทอ.) รวมค่าเทอมจำนวนทั้งสิ้น 17,785.00 บาท

– นักเรียนทุนส่วนตัว รวมค่าเทอมจำนวนทั้งสิ้น 58,835 บาท

ชั้นปีที่ 2

– ทุนกองทัพ (ทอ.) รวมค่าเทอม 9,500

– ทุนส่วนตัว รวมค่าเทอม 38,550

ชั้นปีที่ 3

– ทุนกองทัพ (ทอ.) รวมค่าเทอม 9,500

– ทุนส่วนตัว รวมค่าเทอม 35,750

ชั้นปีที่ 4

– ทุนกองทัพ (ทอ.) รวมค่าเทอม 9,500

– ทุนส่วนตัว รวมค่าเทอม 34,350

(อัตราค่าธรรมเนียมนี้ กำหนดไว้เมื่อ พ.ศ.2544 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม )

รวมทั้งสิ้นประมาณ เกือบ 2 แสนบาท ต่อหลักสูตรทั้งหมด 4 ปี

เขียน 28 Dec 2016 @ 12:41 ()


ความเห็น (0)